No3937女神周于希Sandy大理旅拍私房半脱露豪乳胶带裹身撩人诱惑写真72P周于希秀人网

No3937女神周于希Sandy大理旅拍私房半脱露豪乳胶带裹身撩人诱惑写真72P周于希秀人网

半夏除痰而利小便,糯米益阴而利大肠,使上下通则阴阳和矣。肝肾位远,非大剂不能达。

石脂寒能胜热,涩可收脱;用干姜者,假其辛热以从治;用粳米者,恐石脂性寒损胃也。若由饮食劳倦伤脾而致肉极者,宜大补气血以充之。

汗多而心下悸,此心亡津液,肾气欲上而凌心也;头眩身,振振欲擗地者,此汗多亡阳,虚邪内动也。目中有神膏,此由胆中渗润精汁积而成者,能涵养瞳神;有神水,先天真气所化,润泽之水也;有神光,原于命门,通于胆,发于心,是火之用也;有真血,肝中升运,滋目经络之血也;有真气,目之经络中往来生用之气,先天之元阳也;有真精,先后天元气所化精汁,起于肾,施于胆,而及瞳神也。

足阳明别络脑,故脑痛;阳明之脉营于面,故面热;二经热盛,故唇口齿颊病而肿痛也;齿为骨属肾;牙宣、牙龈出血或齿缝出血也,亦名齿衄,乃肾病;若血多而涌出不止,为阳明热盛,以阳明多气多血也;唇属脾胃大肠经,燥则干,热则裂,风则,寒则揭;若肿皴裂如蚕茧,名曰茧唇;唇舌者,肌肉之本也,人中平满者,为唇反,唇反者肉先死。或舍时从证,或舍证从时,临时变通,存乎其人耳。

师曰∶精生气,气生神。此气欲脱而争,譬如灯将灭而复明矣。

 火猛烈,民望而畏之,鲜死焉。关开即不用茯苓、牛膝、车前而水亦下;关闭则车前、茯苓用至无算,抑莫之如何矣。

Leave a Reply